Domel d.o.o.

o nama

Građevinska tvrtka DOMEL d.o.o. uspješno egzistira na području građevinske djelatnosti od 1991. godine, kada je oformljena kao rezultat znanja i dugogodišnjeg iskustva njenog osnivača, ujedno i direktora tvrtke.

U vrijeme turbulentnih i krucijalnih promjena koje su se odigrale na cijelom području RH od 1990. godine, naša je tvrtka izborila i uspješno održala svoje mjesto među najuspješnijim privatnim poduzećima i to u vrijeme kada su samo najbolji i najperspektivniji bili predodređeni za opstanak i uspjeh među mnogobrojnom konkurencijom koja se stvorila u segmentu privatnog sektora.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva, na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, za tvrtku DOMEL d.o.o. izdalo je 10. travnja 2013. godine   Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja, tzv. Licencu, a Ministarstvo kulture je temeljem članka 100 st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 11. st. 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donijelo dana 27. siječnja 2014.g. rješenje kojim se tvrtki DOMEL dopušta obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru.

Obzirom na dosadašnje kontinuirano uspješno djelovanje i efikasnost u svim aspektima građevinskog poslovanja slobodni smo Vas, ovim kratkim rezimeom, upoznati sa osnovnim postavkama i mogućnostima naše tvrtke.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu na adresi Av. Dubrovnik 15, a radna jedinica sa dijelom opreme i stolarskom radionom nalazi se u Novom Marofu.

Tvrtka DOMEL d.o.o. zapošljava djelatnike koji svojom stručnošću, iskustvom  i specijaliziranošću odgovorno, savjesno i uspješno odgovaraju svim zahtjevima koje postavlja uspješno izvođenje svih radova kako u niskogradnji tako i u visokogradnji, uključujući pri tom i završne radove.

Djelatnici tvrtke su najvećim dijelom s područja Varaždinske županije.

gradimo povjerenje
Sveobuhvatna i uspješna povijest tvrtke DOMEL odnosi se na sve vrste usluga i radova u niskogradnji i visokogradnji koje najbolje prezentira niz objekata najrazličitijih namjena na kojima je naša tvrtka izvršavala graditeljske zahvate.
naše reference sadrže niz objekata stambeno-poslovne namjene, objekta društvene namjene (vrtići, škole), objekta privatne namjene te infrastrukturnih objekata.